Featured In

Top Albums

Bhajan Padyantari 8

  • Prem Anand, Shiv, Bunny Mohanty, Pankaj Jal, Bharati Krushna, Amarendra Mohanty, Prafulla Behera, Malaya Mishra, Manmath Mishra, Baidyanath Dash, Abhijit Majumdar, Pram Anand, Choudhury Bharatikrushna, Bikash Das, Prasanta Padhi

Bhakti Kantha Jr Grand Finale

  • Malaya Mishra, Manmath Mishra, Sanjay, Arabinda Muduli, Prem Anand, Dibakar Mohanty, Santilata Barik(Chhotray), Baidyanath Dash

Bhakti Kantha Semi Finale

  • Abhijit Majumdar, Jangya, Sanjay, Malaya Mishra, Prem Anand, Pankaj Jal, Krushna Chandra, Arabinda Muduli, Shantiraj Khosla

Padyantari Episode 26

  • Puratana, Tarakant Panda, Prem Anand, Subash Dash, Manmath Mishra, Bala Krushna Dash, Shiv, Sanjay, Abhijit Majumdar, Om Prakash Mohanty, Malaya Mishra, Krushna Chandra, Bikash Shukla, Pram Anand

Padyantari Episode 7

  • Manmath Mishra, Bipin Barik, Shantiraj Khosla, Puratana, Sanjay, Arabinda Muduli, Bikash Shukla, Prem Anand, Sarata Nayak, Malaya Mishra, Abhijit Majumdar, Bijay Swain

Padyantari Episode 21

  • Sribastha Patnaik, Tarakanta, Bipin Barik, Bijay Swain, Puratana, Prem Anand, Manmath Mishra, Bharati Krushna, Malaya Mishra, Baidyanath Dash, Radhakanta Nanda

Padyantari Episode 28

  • Manmath Mishra, Prem Anand, Baidyanath Dash, Bilamba Kumbhar, Shiv, Prafulla Behera, Puratana, Sanjay, Prem Pujari, Rabindra Nath Padhy

About Subash Mishra

Listen to Subash Mishra songs online. Download top songs of Subash Mishra like Tume Heicha Aete Sundaree, Kaju Chips Tu Mora, Tu Bhari Beautiful, Bou Kahichi and Nagin Nagin.