Upasana Sahu

Upasana Sahu

Artist   ·  1,422 Listeners

Featured In

Top Albums

Bhajan Padyantari 8

 • Prem Anand, Shiv, Bunny Mohanty, Pankaj Jal, Bharati Krushna, Amarendra Mohanty, Prafulla Behera, Malaya Mishra, Manmath Mishra, Baidyanath Dash, Abhijit Majumdar, Pram Anand, Choudhury Bharatikrushna, Bikash Das, Prasanta Padhi

Bhajan Padyantari 5

 • Bharati Krushna, Manmath Mishra, Bijay Swain, Prafulla Behera, Subash Ram, Bilamba Kumbhar, Prem Anand, Sarada Sahoo, Rabindra Nath Padhy, Tarakanta

Bhajan Padyantari 6

 • Tarakanta, Baidyanath Dash, Manmath Mishra, Prem Anand, Radhakant Nnda, Bharati Krushna, Bipin Barik, Bana Jena, Arabinda Muduli, Pankaj Jal, Amarendra Mohanty, Bijay Swain, Abhijit Majumdar

Bhajan Padyantari 9

 • Arabinda Muduli, Sanjay, Bhikari Bal, Somanath Rajguru, Prem Anand, Manmath Mishra, Bikash Shukla, Shantiraj Khosla, Malaya Mishra, Manoj, Ekana, Bharati Krushna, Bijay Swain, Sarada Sahoo

Bhajan Padyantari 7

 • Malaya Mishra, TUTU, Puratana, Sanjay, Bipin Barik, Prasanta Padhi, Radhakant Nnda, Pankaj Jal, Manmath Mishra, Shiv, Prem Anand, Radhakanta Nanda, Bharati Krushna, Rakhal Mohanty, Baidyanath Dash

Bhajan Padyantari 4

 • Bikash Shukla, Pankaj Jal, Baidyanath Dash, Om Prakash Mohanty, Purna Khuntia, Sanjay, Jangya, Puratana, Bijay Swain, Manmath Mishra, Soumyashree Acharya, Malaya Mishra, Sudhakar Mishra, Sajnay, Prem Anand, Ipsita Panda

Bhajan Padyantari 11

 • Bharati Krushna, Tarakanta, Baidyanath Dash, Bilamba Kumbhar, Manmath Mishra, Puratna, Bipin Barik, Subash Ram, TUTU, Sanjay, Prem Anand, Arabinda Muduli, Subash Dash, Rabindra Nath Padhy, Amrutansu Pattanayak, Prasant Padhi

Bhajan Padyantari 10

 • Sanjay, Arabinda Muduli, Puratana, Prem Anand, Bhikari Bal, Choudhury Bharatikrushna, Rabindra Nath Padhy, Bipin Barik, Sarat Nayak, Manmath Mishra, Sarada Sahoo, Radhakanta Nanda

Padyantari Episode 3

 • Puratana, Manmath Mishra, Prem Anand, Bipin Barik, Baidyanath Dash, Radhakanta Nanda

Padyantari Episode 18

 • Prem Anand, Manmath Mishra, Pankaj Jal, Bharati Krushna, Subash Ram, Bikash Shukla, Sudhakar Mishra, Manmatha Mishra, Sanjaya, Amit Tripathy, Bhikari Bal, Baidyanath Dash

Padyantari Episode 5

 • Puratana, Malaya Mishra, Bikash Shukla, Prem Anand, Manmath Mishra, Subash Dash, Krushna Chandra, Baidyanath Dash, Papu, Pankaj Jal, Jangya, Rabindra Nath Padhy

Padyantari Episode 22

 • Bharati Krushna, Prem Anand, Manmath Mishra, Radhakanta Nanda, Malaya Mishra, Bipin Barik, Sanjay, Bipin, Deepak Kumar, Dinesh Mallik, Tarakanta

Padyantari Episode 10

 • Puratana, Bhuban-Hari, Manmath Mishra, Prem Anand, Rakhal Mohanty, V. Balsara, Baidyanath Dash, Radhakanta Nanda, Shreekumar, Bikash Shukla, TUTU

Padyantari Episode 26

 • Puratana, Tarakant Panda, Prem Anand, Subash Dash, Manmath Mishra, Bala Krushna Dash, Shiv, Sanjay, Abhijit Majumdar, Om Prakash Mohanty, Malaya Mishra, Krushna Chandra, Bikash Shukla, Pram Anand

Padyantari Episode 21

 • Sribastha Patnaik, Tarakanta, Bipin Barik, Bijay Swain, Puratana, Prem Anand, Manmath Mishra, Bharati Krushna, Malaya Mishra, Baidyanath Dash, Radhakanta Nanda

Padyantari Episode 28

 • Manmath Mishra, Prem Anand, Baidyanath Dash, Bilamba Kumbhar, Shiv, Prafulla Behera, Puratana, Sanjay, Prem Pujari, Rabindra Nath Padhy

Padyantari Episode 24

 • Manmath Mishra, Baidyanath Dash, Radhakanta Nanda, Prem Anand, Bilamba Kumbhar, Bharati Krushna, Krushna Chandra, Bipin Barik, Rakhal Mohanty, V.Balsara, Tarakanta, Puratana

Padyantari Episode 10

 • Prem Anand, Manmath Mishra, Sanjay, Arabinda Muduli, Baidyanath Dash, Traditional, Sanjaya

Padyantari Episode 3

 • Bilamba Kumbhar, Manmath Mishra, Bharati Krushna, Bipin Barik, Puratana, Bijay Swain, Prem Anand, Bipin, Baidyanath Dash

Padyantari Episode 6

 • Prem Anand, Bipin Barik, Puratana, Sanjay, Baidyanath Dash, Manmath Mishra, Malaya Mishra, Radhakanta Nanda

Padyantari Episode 14

 • Manmath Mishra, Prem Anand, Radhakanta Nanda, Bharatikrushna, Bipin, Prafulla Kar, Puratana, Subash Dash, Bikash Shukla, Sanjay, Arabinda Muduli, Sudhakar Mishra, Krushna Chandra, Shantiraj Khosla

Padyantari Episode 29

 • Bharati Krushna, Manmath Mishra, Shiv, Sri Harekrushna Das, Bhaskar Rout, Prem Anand, Arabinda Muduli, Sanjay, Bikash Shukla, Krushna Chandra, Abhijit Majumdar, Malaya Mishra, Manmatha Mishra

Padyantari Episode 20

 • Prem Anand, Manmath Mishra, Bipin Barik, Subash Dash, Baidyanath Dash, Malaya Mishra, Arabinda Muduli

Padyantari Episode 27

 • Manmath Mishra, Prem Anand, Baidyanath Dash, Bharati Krushna, Pankaj Jal, Bilamba Kumbhar, Radhakanta Nanda, Malaya Mishra, Bipin Barik

Padyantari Episode 8

 • Bharati Krushna, Bipin Barik, Sunakar Sahu, Arjun Samal, Manmath Mishra, Prem Anand, Manoj Mishra, Baidyanath Dash

Padyantari Episode 8

 • Puratana, Manmath Mishra, Prem Anand, Bharati Krushna, Rakhal Mohanty, Radhakanta Nanda, Tarakant Panda, Sarada Sahoo

Padyantari Episode 12

 • Manmath Mishra, Bharati Krushna, Puratana, Prem Anand, Malaya Mishra, Subash Dash, Baidyanath Dash, Bipin Barik

Padyantari Episode 16

 • Manmath Mishra, Bharati Krushna, Tarakanta, Radhakanta Nanda, Bipin Barik, Prem Anand, Puratana, Malaya Mishra, Bala Krushna Dash, Ramesh Mahanand

Padyantari Episode 25

 • Bilamba Kumbhar, Prem Anand, Bharati Krushna, Bipin Barik, Manmath Mishra, Baidyanath Dash, Puratana, Tarakant Panda, Malaya Mishra, Amarendra Mohanty, Radhakanta Nanda, Sanjay

Padyantari Episode 16

 • Manmath Mishra, Prem Anand, Bharati Krushna, Rakhal Mohanty, Radhakanta Nanda, Baidyanath Dash, Puratana

Latest Releases

About Upasana Sahu

Listen to Upasana Sahu songs online. Download top songs of Upasana Sahu like Nali Sadhi Sankha Sindura, Maa Kalijai Gahani, Maa Mora Kede Sundara, Sura De Taala De Tulasi Mala De and Rupa Ghara Suna Bara.