Top Albums

Dasama

Gaurav Anand, Preet Priyo, Sandeep Panda, Subhrajit Mohanty, Anurag Patnaik, Subrat Behera, Binay Krushna Rath, Anurag Pattanaik, JP Wordsmith, Soumya Ranjan Panda, Rakesh Dash, Tapu Nayak, Kumarshree Sahoo, Biraj Rath, Ranjan Nayak

Odishara Nuaswara SR Mega Round

Prem Anand, Malaya Mishra, Manmath Mishra, Bibhuti Bhusan Gadnayak, Gagan Bihari Jena, Bikash Das, Asad Nizam, Abhijit Majumdar, Krushna Chandra, Subash Dash, Shantiraj Khosla, Sarat Nayak, Baidyanath Dash, Goodly Rath, Sumit Dikshit, Gagan Bihari, Deepak Kumar, Purna Khuntia, Anup Mohanty, A.S Kumar

Bhajan Padyantari 4

Bikash Shukla, Pankaj Jal, Baidyanath Dash, Om Prakash Mohanty, Purna Khuntia, Sanjay, Jangya, Puratana, Bijay Swain, Manmath Mishra, Soumyashree Acharya, Malaya Mishra, Sudhakar Mishra, Sajnay, Prem Anand, Ipsita Panda

Padyantari Episode 27

Manmath Mishra, Prem Anand, Baidyanath Dash, Bharati Krushna, Pankaj Jal, Bilamba Kumbhar, Radhakanta Nanda, Malaya Mishra, Bipin Barik

Padyantari Episode 29

Bharati Krushna, Manmath Mishra, Shiv, Sri Harekrushna Das, Bhaskar Rout, Prem Anand, Arabinda Muduli, Sanjay, Bikash Shukla, Krushna Chandra, Abhijit Majumdar, Malaya Mishra, Manmatha Mishra

Padyantari Episode 18

Prem Anand, Manmath Mishra, Pankaj Jal, Bharati Krushna, Subash Ram, Bikash Shukla, Sudhakar Mishra, Manmatha Mishra, Sanjaya, Amit Tripathy, Bhikari Bal, Baidyanath Dash

Padyantari Episode 14

Manmath Mishra, Prem Anand, Radhakanta Nanda, Bharati Krushna, Bipin, Prafulla Kar, Puratana, Subash Dash, Bikash Shukla, Sanjay, Arabinda Muduli, Sudhakar Mishra, Krushna Chandra, Shantiraj Khosla

Padyantari Episode 10

Puratana, Bhuban-Hari, Manmath Mishra, Prem Anand, Rakhal Mohanty, V. Balsara, Baidyanath Dash, Radhakanta Nanda, Shreekumar, Bikash Shukla, TUTU

Padyantari Episode 28

Manmath Mishra, Prem Anand, Baidyanath Dash, Bilamba Kumbhar, Shiv, Prafulla Behera, Puratana, Sanjay, Prem Pujari, Rabindra Nath Padhy

About Ipsita Panda

Listen to Ipsita Panda songs online. Download top songs of Ipsita Panda like Sajani Sajani Kala Chanda Prema, Kala Manima Hey Phula Anichi, Kalia Heijiba Kale Tikie Gora, Mathiaare Pani Dabu Dabu and Badadande Bunideli.