Top Albums

Bhakti Kantha Mega Round

Sanjaya, Shyamamani Pattnaik, Prem Anand, Manmath Mishra, Puratana, Dibakar Mohanty, Santilata Barik, Mahendra Acharya, Pram Anand, Prasant Padhi, Shantiraj Khosla, Amarendra Mohanty, Pankaj Jal, Arabinda Muduli, Chandan Kumar, Bikash Shukla, Bhikari Bal, Deepak Kumar, Malaya Mishra, Sanjay

Padyantari Episode 15

Prem Anand, Sanjay, Pram Anand, Puratana, Krushna Chandra, Manmath Mishra, Arabinda Muduli, Abhijit Majumdar, Amarendra Mohanty, Prasant Padhi, Pankaj Jal, Bhuban-Hari

Padyantari Episode 5

Puratana, Malaya Mishra, Bikash Shukla, Prem Anand, Manmath Mishra, Subash Dash, Krushna Chandra, Baidyanath Dash, Papu, Pankaj Jal, Jangya, Rabindra Nath Padhy

Padyantari Episode 10

Puratana, Bhuban-Hari, Manmath Mishra, Prem Anand, Rakhal Mohanty, V. Balsara, Baidyanath Dash, Radhakanta Nanda, Shreekumar, Bikash Shukla, TUTU

Padyantari Episode 26

Puratana, Tarakant Panda, Prem Anand, Subash Dash, Manmath Mishra, Bala Krushna Dash, Shiv, Sanjay, Abhijit Majumdar, Om Prakash Mohanty, Malaya Mishra, Krushna Chandra, Bikash Shukla, Pram Anand

Padyantari Episode 21

Sribastha Patnaik, Tarakanta, Bipin Barik, Bijay Swain, Puratana, Prem Anand, Manmath Mishra, Bharati Krushna, Malaya Mishra, Baidyanath Dash, Radhakanta Nanda

Padyantari Episode 13

Manmath Mishra, Bharati Krushna, Sanjay, Arabinda Muduli, Pankaj Jal, Sarata Nayak, Prem Anand, Krushna Chandra, Puratana, Prafulla Kar, Rabindra Nath Padhy, Chandan Kumar, Malaya Mishra, Abhijit Majumdar, Saroj Ratha

Padyantari Episode 16

Manmath Mishra, Bharati Krushna, Tarakanta, Radhakanta Nanda, Bipin Barik, Prem Anand, Puratana, Malaya Mishra, Bala Krushna Dash, Ramesh Mahanand

Padyantari Episode 16

Manmath Mishra, Prem Anand, Bharati Krushna, Rakhal Mohanty, Radhakanta Nanda, Baidyanath Dash, Puratana

Related Artists

About Salabega

Listen to Salabega songs online. Download top songs of Salabega like Aahe Nilagiri, Ahe Nila Saila, Jagabandhu He Gosain, Kene Gheni Jaaucha and Chala Sakhi Aame.