Top Albums

Kasoombo

  • Parth Tarpara, Jashwant Gangani, Adi Shankaracharya, Mehul Surti

Montu Ni Bittu

  • Mehul Surti, Parth Tarpara, Chirag Tripathi, Dilip Dave, Milind Gadhavi

Singles

Gori Aav

  • Siddharth Amit Bhavsar, Yashita Sharma

FAQs for Parth Tarpara