Asad Nizam

Asad Nizam Songs

Artist   ·  15,527 Listeners

Latest Releases

Top Albums

Namita Agrawal Top Album Songs

Bikash Das, Baidyanath Dash, Asad Nizam, Sambit, Subrat Routray, Manmath Mishra, Anup Mohanty, Sarat Nayak, Malaya Mishra, Sushil Dalai, Saroj Samal, Abhiram Sahoo, Md.Jugnu

Odishara Nua Swara JR 1 Studio Round 2

Sarat Nayak, Santiraj Khosala, Shantiraj Khosla, Prem Anand, Subash Dash, Bikash Das, Krushna Chandra, Baidyanath Dash, Asad Nizam, Malaya Mishra, Gagan Bihari Jena

Odishara Nua Swara JR 1 Studio Round 1

Prem Anand, Subash Dash, Sidharth, Prafulla Mitra, Sarat Nayak, Santiraj Khosala, Krushna Chandra, Shantiraj Khosla, Bikash Das, Baidyanath Dash, Deepak Kumar, Gagan Bihari Jena, Pram Anand, Abhijit Majumdar, Swaroop Nayak, Asad Nizam

Odishara Nuaswara SR Mega Round

Prem Anand, Malaya Mishra, Manmath Mishra, Bibhuti Bhusan Gadnayak, Gagan Bihari Jena, Bikash Das, Asad Nizam, Abhijit Majumdar, Krushna Chandra, Subash Dash, Shantiraj Khosla, Sarat Nayak, Baidyanath Dash, Goodly Rath, Sumit Dikshit, Gagan Bihari, Deepak Kumar, Purna Khuntia, Anup Mohanty, A.S Kumar

Antakhyari Episode 9

Bikash Das, Baidyanath Dash, Malaya Mishra, Prem Anand, Rabindra Nath Padhy, Radhakanta Nanda, Shantiraj Khosla, Gagan Bihari Jena, Deepak Kumar, Asad Nizam, Sarat Nayak, Manmath Mishra, Prasanta Padhi, Swaroop Nayak, A.S Kumar

Antakhyari Episode 21

Prem Anand, Sarat Nayak, Malaya Mishra, Abhijit Majumdar, Subash Dash, Sarat Ch Sahoo, Nabin Patnaik, Shantiraj Khosla, Baidyanath Dash, Rabindra Nath Padhy, Bikash Das, Asad Nizam, Anup Mohanty

Swara Laxmi Studio Round 1

Prem Anand, Bikash Das, Baidyanath Dash, Sarada Sahoo, Sarat Nayak, Swaroop Nayak, Subash Dash, Puratana, Shantiraj Khosla, Manmath Mishra, Bharati Krushna, Malaya Mishra, Radhakanta Nanda, Deepak Kumar, Asad Nizam

Swara Laxmi Studio Round 3

Baidyanath Dash, Asad Nizam, Subash Dash, Prem Anand, Shantiraj Khosla, Swaroop Nayak, Purna Khuntia, Pram Anand, Ekana, Bibhuti Bhusan Gadnayak, Manmath Mishra, Shreekumar, Krushna Chandra, Malaya Mishra

Swara Laxmi Semi Final

Asad Nizam, Abhijit Majumdar, Baidyanath Dash, Manmath Mishra, Bikash Das, Sarat Nayak, Prem Anand, Sanjay, Krushna Chandra

Antakhyari Episode 4

Subash Dash, Asad Nizam, Malaya Mishra, Prem Anand, Shantiraj Khosla, Bikash Das, Baidyanath Dash, Manmath Mishra

Antakhyari Episode 18

Tarakanta Panda, Prem Anand, Sidharth, Radhakrushna Bhanja, Malaya Mishra, Shantiraj Khosla, Krushna Chandra, Baidyanath Dash, Bikash Das, Asad Nizam, Rabindra Nath Padhy, Subash Dash

Antakhyari Episode 14

A.S Kumar, Malaya Mishra, Bikash Das, Santiraj Khosala, Abhijit Majumdar, Prem Anand, Sanku Mitra, Saroj Nanda, Sarat Nayak, Shantiraj Khosla, Asad Nizam

Antakhyari Episode 15

Prem Anand, Santiraj Khosla, Asad Nizam, Krushna Chandra, Swaroop Nayak, Baidyanath Dash, Malaya Mishra, Bhakta Prasad Barik, Abhijit Majumdar, Subash Dash, Shantiraj Khosla, Santiraj Khosala, Bikash Das, Arun Mohanty, Sanjay, Sarat Nayak

Antakhyari Episode 16

Baidyanath Dash, Abhijit Majumdar, Manmath Mishra, Basant Raj Samal, Bidut Ray, Akshaya Mohanty, Bikash Das, Asad Nizam, Sangram Mohanty, Gagan Bihari Jena, Monotosh Mitra, Shantiraj Khosla, Pram Anand

Antakhyari Episode 17

Malaya Mishra, Prafulla Mita, Asad Nizam, Baidyanath Dash, Sarat Nayak, Purna Khuntia, Santiraj Khosala, Subash Dash, Tarakanta, Krushna Chandra, Prem Anand, Bikash Das, Shantiraj Khosla, Abhijit Majumdar, Prasanta Padhi, Rabindra Nath Padhy

Featured In

About Asad Nizam

Listen to Asad Nizam songs online. Download top songs of Asad Nizam like Hela Ki Prema, To Nisha Nisha Akhire, Tu Thare Aa Re Priya, Tate Paiba Paain and Sharmili.