Shwetang Shankar

Shwetang Shankar

Featured In

Top Albums

Sajini Shinde Ka Viral Video

Tanishk Bagchi, Swager Boy, Shruti Dhasmana, Aatman Nepali, Mellow D, SlowCheeta, Shwetang Shankar, Pratiksha Kale

Singles

Chhela Ji

Sajid Khan, Shwetang Shankar, Shuchita Vyas

FAQs for Shwetang Shankar