Ravindra Shirsath

Ravindra Shirsath

Top Songs

Singles

Jatra Uni Vadi Mayani

  • Pramod Nikam, Sachin Sathe, Vaishali Sinde, Ravindra Shirsath, Sanjay Mane, Mukund Gaykwad, Chandrakant Chavhad, Pramod Savale

Darshan Devala Lagale

  • Pramod Nikam, Sachin Sathe, Vaishali Sinde, Ravindra Shirsath, Sanjay Mane, Mukund Gaykwad, Chandrakant Chavhad, Pramod Savale

Dhar Dhyani Saptshrungi La Pahu

  • Pramod Nikam, Sachin Sathe, Vaishali Sinde, Ravindra Shirsath, Sanjay Mane, Mukund Gaykwad, Chandrakant Chavhad, Pramod Savale

Aai Jacha Pahi Mala Sukh Bhetya

  • Pramod Nikam, Sachin Sathe, Vaishali Sinde, Ravindra Shirsath, Sanjay Mane, Mukund Gaykwad, Chandrakant Chavhad, Pramod Savale

Vani Gadala Jaya Cha

  • Pramod Nikam, Sachin Sathe, Vaishali Sinde, Ravindra Shirsath, Sanjay Mane, Mukund Gaykwad, Chandrakant Chavhad, Pramod Savale

Murti Devi Chi

  • Pramod Nikam, Sachin Sathe, Vaishali Sinde, Ravindra Shirsath, Sanjay Mane, Mukund Gaykwad, Chandrakant Chavhad, Pramod Savale

FAQs for Ravindra Shirsath