Pramod Parida

Pramod Parida Songs

Top Albums

Odia Dance Hits

Humane Sagar, Aseema Panda, Tattwa Prakash Satapathy, Abhijit Majumdar, Trailokya ray, Satya Panda

Padyantari Episode 13

Manmath Mishra, Bharati Krushna, Sanjay, Arabinda Muduli, Pankaj Jal, Sarata Nayak, Prem Anand, Krushna Chandra, Puratana, Prafulla Kar, Rabindra Nath Padhy, Chandan Kumar, Malaya Mishra, Abhijit Majumdar, Saroj Ratha

Bhakti Kantha Mega Round

Sanjaya, Shyamamani Pattnaik, Prem Anand, Manmath Mishra, Puratana, Dibakar Mohanty, Santilata Barik, Mahendra Acharya, Pram Anand, Prasant Padhi, Shantiraj Khosla, Amarendra Mohanty, Pankaj Jal, Arabinda Muduli, Chandan Kumar, Bikash Shukla, Bhikari Bal, Deepak Kumar, Malaya Mishra, Sanjay

About Pramod Parida

Listen to Pramod Parida songs online. Download top songs of Pramod Parida like Tharute Khali Kahide Mote I Love You, Mu Charulata, Kandhei Rani, To Prema Setiki Thau and Kaha Ete Kahin Bhala Pau.