Featured In

Top Albums

Dj Remix

  • Mantu Chhuria, Aseema Panda, Humane Sagar, Bubun Kumar

Odia Dance Hits

  • Humane Sagar, Aseema Panda, Tattwa Prakash Satapathy, Abhijit Majumdar, Trailokya ray, Satya Panda

Bhakti Kantha Mega Round

  • Sanjaya, Shyamamani Pattnaik, Prem Anand, Manmath Mishra, Puratana, Dibakar Mohanty, Santilata Barik, Mahendra Acharya, Pram Anand, Prasant Padhi, Shantiraj Khosla, Amarendra Mohanty, Pankaj Jal, Arabinda Muduli, Chandan Kumar, Bikash Shukla, Bhikari Bal, Deepak Kumar, Malaya Mishra, Sanjay

Padyantari Episode 13

  • Manmath Mishra, Bharati Krushna, Sanjay, Arabinda Muduli, Pankaj Jal, Sarata Nayak, Prem Anand, Krushna Chandra, Puratana, Prafulla Kar, Rabindra Nath Padhy, Chandan Kumar, Malaya Mishra, Abhijit Majumdar, Saroj Ratha

About Pramod Parida

Listen to Pramod Parida songs online. Download top songs of Pramod Parida like Naveen Babu Ame Tuma Fan, Habu Tu Ama Gan Bohu, Rama Chilkamma, Subha Bibaha and To Mana Re Kan Achhi.