Top Albums

Odishara Nua Swara JR 1 Studio Round 2

  • Sarat Nayak, Santiraj Khosala, Shantiraj Khosla, Prem Anand, Subash Dash, Bikash Das, Krushna Chandra, Baidyanath Dash, Asad Nizam, Malaya Mishra, Gagan Bihari Jena

Odishara Nua Swara JR 1 Studio Round 1

  • Prem Anand, Subash Dash, Sidharth, Prafulla Mitra, Sarat Nayak, Santiraj Khosala, Krushna Chandra, Shantiraj Khosla, Bikash Das, Baidyanath Dash, Deepak Kumar, Gagan Bihari Jena, Pram Anand, Abhijit Majumdar, Swaroop Nayak, Asad Nizam

Padyantari Episode 8

  • Bharati Krushna, Bipin Barik, Sunakar Sahu, Arjun Samal, Manmath Mishra, Prem Anand, Manoj Mishra, Baidyanath Dash

Padyantari Episode 8

  • Puratana, Manmath Mishra, Prem Anand, Bharati Krushna, Rakhal Mohanty, Radhakanta Nanda, Tarakant Panda, Sarada Sahoo

Padyantari Episode 12

  • Manmath Mishra, Bharati Krushna, Puratana, Prem Anand, Malaya Mishra, Subash Dash, Baidyanath Dash, Bipin Barik

Padyantari Episode 16

  • Manmath Mishra, Bharati Krushna, Tarakanta, Radhakanta Nanda, Bipin Barik, Prem Anand, Puratana, Malaya Mishra, Bala Krushna Dash, Ramesh Mahanand

Padyantari Episode 16

  • Manmath Mishra, Prem Anand, Bharati Krushna, Rakhal Mohanty, Radhakanta Nanda, Baidyanath Dash, Puratana

Padyantari Episode 3

  • Puratana, Manmath Mishra, Prem Anand, Bipin Barik, Baidyanath Dash, Radhakanta Nanda

Padyantari Episode 3

  • Bilamba Kumbhar, Manmath Mishra, Bharati Krushna, Bipin Barik, Puratana, Bijay Swain, Prem Anand, Bipin, Baidyanath Dash

About Poonam Mallik

Listen to Poonam Mallik songs online. Download top songs of Poonam Mallik like Bhala Mate Pauki Na Female, Ajikali Mate, Mobileru Number Tora, Hrudayara Raja and Naee Kule Mora Udila Odhani.