Bhadra Kanta Das

Bhadra Kanta Das

Singles

Khati, Vol. 2

  • Rup Rupam, Rahul Gogoi, Abhijit Moran Baruah, Nitul Dadhara, Lakhi Chandra, Purba Gogoi

Nilanjana(Deha Oi)2023

  • Bhadra Kanta Das, Jintu Bordoloi, Janmoni Phukan, Lachit Baruah, Biswajit Gogoi, Raja Baruah, Naba Chetia, Kailash Rabha

Xunkon

  • Bhadra Kanta Das, Smritirekha Bordoloi

Juriya Jamukor Sat

  • Sasangka Doley(Raja), Satyaranjan, Debeswar, Lachit, Pradeep Deka, Bhadra Kanta Das

FAQs for Bhadra Kanta Das