Episode image

Kozacki barok

MCK podcasty

Episode   ·  0 Play

Episode  ·  21:19  ·  Oct 29, 2021

About

Podcast o sytuacji religijnej w Ukrainie i jej genezie. Katarzyna Kotyńska i Tomasz Hodana opowiadają o tym, że hybrydowość Ukrainy widoczna jest także w religii, mieszającej wpływy prawosławne, grekokatolickie, muzułmańskie i żydowskie. Podcast mówi także o historycznym fenomenie prawosławia kijowskiego, bardziej otwartego na inne religie oraz o ukraińskim baroku, w którym dominował język polski.

21m 19s  ·  Oct 29, 2021

© 2021 Podcaster