Episode image

#12 Obrazowanie medyczne

Pogadajmy o IT

Episode   ·  0 Play

Episode  ·  14:25  ·  Dec 1, 2022

About

W naszym studio znów gości Paweł Waszniewski - specjalista Stovaris m.in. w dziedzinie systemów obrazowania - który opowie o wymaganiach dotyczących obrazu w medycynie, obecnej sytuacji na rynku monitorów medycznych oraz dostępnych dla klienta opcjach.

14m 25s  ·  Dec 1, 2022

© 2022 Spreaker (OG)