Sarvmangal Mangalye-Stotre Lyrics

Shubh Deepawali  by Anuradha Paudwal

Song   ·  269,325 Plays  ·  2:25  ·  Hindi

© 2013 Venus

Sarvmangal Mangalye-Stotre Lyrics

sarvamangalamangalye shive sarvarthsadhike
sharanye tryambake gauri narayani namoyshstute

देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि मे परमं सुखम्
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि
sarvabadha vi nirmukto dhan dhaany sutanvitah
मनुष्यों मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः
ज्ञानि न मपि चेतांसि देवी भगवती हिसा
balada krishya mohai mahamaya prayachchhati
विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरू
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि
ya devi sarvbhooteshu shaktirupen sansthitha
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
sarvabaadha prashamann tralokasyakhileshwari
एवमेव त्वया कार्यं अस्मद्वैरि विनाशनम्

Writer(s): Sanjayraj Gaurinandan, Rajesh Bamugade<br>Lyrics powered by www.musixmatch.com

2m 25s  ·  Hindi

© 2013 Venus