Mix: Nilutpal Xobdo

Mix: Nilutpal Xobdo

Singles

Mur Xun

Music: Amal Kishur Deka, Mix: Nilutpal Xobdo

Moina Kolija

Music: Runti Prasanta, Arrangement, Mix: Nilutpal Xobdo

Xun Guti

Music : Runti Prasanta, Arrangement, Mix: Nilutpal Xobdo


FAQs for Mix: Nilutpal Xobdo