Singles

Ezhara

Krish Manoj, Nirosh Vijay

Sada Katha

Shanaka Peiris, Kaizer Kaiz, Dinesh Gamage

FAQs for Kaizer Kaiz