Podróż przez Biblię

Podróż przez Biblię

Podcast

Seasons

Season 1 Episodes
Newest
  • Oldest
  • Newest

About

Biblia jest zbiorem 66 natchnionych przez Ducha Świętego ksiąg, spisanych w 3 językach przez około 40 autorów na przestrzeni 1500 lat! Pomimo różnorodności stylów i form literackich, Biblia zawiera jedno spójne poselstwo o Bożym Królestwie i zbawieniu ludzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który stał się człowiekiem. Zapraszamy w niezwykłą podróż przez Biblię - Słowo Żywego Boga!

1 Season

© 2021 Spreaker (OG)