Episode image

Księga Wyjścia - Paweł Jurkowski

Podróż przez Biblię

Episode   ·  0 Play

Episode   ·  0 Play  ·  58:03  ·  Jul 2, 2021

About

Biblia jest zbiorem 66 natchnionych przez Ducha Świętego ksiąg, spisanych w 3 językach przez około 40 autorów na przestrzeni 1500 lat! Pomimo różnorodności stylów i form literackich, Biblia zawiera jedno spójne poselstwo o Bożym Królestwie i zbawieniu ludzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który stał się człowiekiem. Zapraszamy w niezwykłą podróż przez Biblię - Słowo Żywego Boga!

58m 3s  ·  Jul 2, 2021

© 2021 Spreaker (OG)