Kort, Koncist & Konkret

Kort, Koncist & Konkret

Podcast

Seasons

Season 1 Episodes
Newest
  • Oldest
  • Newest

About

Utan krusiduller och rakt på sak delar Dan Eriksson, ordförande för Det fria Sverige och Europa Terra Nostra, med sig av sina kommentarer, analyser och resonemang. Nationalism, traditionalism och frihetlighet är grundpelarna, i övrigt är formatet fritt. Aktuella händelser, ideologiska spörsmål, filosofiska funderingar - men alltid kort, koncist och konkret.

1 Season

© 2021 Spreaker (OG)