ప్రజలకు అందుబాటులోకి covid 19 వాక్సిన్ (COVID-19 Vaccine now available for Public)

సమాచారం సమీక్ష - A Telugu News Podcast

Episode   ·  142 Plays

Episode   ·  142 Plays  ·  20:15  ·  Mar 6, 2021

About

(కోవిడ్ 19 గత ఏడాది పాటుగా ప్రపంచవ్యాప్తం గా చేసిన చేస్తున్న విలయ తాండవం నుండి ఉపశమనం కలిగించే Covid టీకా రాకకోసం చూసిన ఎదురుచూపుల కు తెరపడింది. ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగ ఆసుపత్రులలో దేశప్రజలకు వాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.  టీకా కోసం ఎలా ఎక్కడ రిజిష్టర్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్  కావాలి, టీకా సెంటర్ లో వసతులు వంటి విషయాలను మనం ప్రభుత్వ  ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో టీకా వేసుకున్న  వారి అనుభవం షో హోస్ట్ D.chamundeswari తో శ్రీమతి G.Vijaya , రాజేశ్వరి ఉన్నవ వివరించారు.) The wait of the last one year COVID-19 vaccine has finally come. The public is finally being vaccinated in government and private hospitals. In this episode host D. Chamundeswari talks to G.Vijaya and Rajeswari Unnava who have got themselves vaccinated on how to register for the vaccination, which documents need to be carried, how are the facilities in the vaccination centres among other general questions. See sunoindia.in/privacy-policy for privacy information.

20m 15s  ·  Mar 6, 2021

© 2021 Audioboom