టీచర్లకి తీరని కరోనా కష్టాలు (Private Teachers agonize over pay cuts and job loss)

సమాచారం సమీక్ష - A Telugu News Podcast

Episode   ·  51 Plays

Episode   ·  51 Plays  ·  28:15  ·  Oct 21, 2020

About

ఉద్యోగాలు నుంచి తొలగించబడి పొట్టకూటికి ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్న లక్షల్లో టీచర్లు. పని చేస్తున్న కొద్దిమంది మీద పెరుగుతున్న పని భారం, తరుగుతున్న జీతాలు, ఇవేవీ పట్టించుకోని ఇరు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభిత్వాలు. ఇక టీచర్ల కష్టాలు తీరేదెప్పుడు. (Lakhs of teachers lost their jobs and those who continue to work huge face pay cuts, plus burden of additional work. Governments of the two Telugu States are hardly bothered about the continued suffering of the teachers who struggle to feed their families. Will there be an end to their troubles?) See sunoindia.in/privacy-policy for privacy information.

28m 15s  ·  Oct 21, 2020

© 2020 Audioboom