Μικρές Κατηχήσεις

Μικρές Κατηχήσεις

Podcast

Seasons

Season 1 Episodes
Newest
  • Oldest
  • Newest

About

Αναπόσπαστο κομμάτι της ποιμαντικής ευθύνης της Εκκλησίας είναι η κατηχητική δραστηριότητα της. Κατήχηση είναι η διδασκαλία περί της χριστιανικής πίστεως και της εν Χριστώ ζωής. Mε την κατήχηση η Εκκλησία τροφοδοτεί και ευαισθητοποιεί τα μέλη της στο σωτήριο έργο του Χριστού.

1 Season

© 2022 Spreaker (OG)