Vishnu Sahasranamam - Stotram Lyrics

Bhaja Govindam - Vishnu Sahastranam  by M. S. Subbulakshmi, Radha Viswanathan

Song   ·  283,666 Plays  ·  29:56  ·  Sanskrit

© 1989 Saregama

Vishnu Sahasranamam - Stotram Lyrics

on vishvam vishnurvashatkaro bhutabhavyabhavatprabhuh |
bhutakridbhutabhridbhao bhootatma bhumbhavanah || 1 ||

putatma paramatma cha muktanamparmagatih |
avyayah purushah sakshi kshetrajaokshar ev cha || 2 ||

yogo yogavidan neta pradhanpurusheshwarh |
narsinghavapuh shreeman keshavah purushottamah || 3 ||

sarvah sharvah shivah sthanurbhutadirnidhiravyayah |
sambhwo bhavano bharta prabhavah prabhurishvarah || 4 ||

swayambhuh shambhuradityah pushkaraksho mahasvanah |
anadinidhano dhata vidhata dhaturuttamah || 5 ||

aprameyo hrushikeshah padmanabhomarprabhuh |
vishvakarma manustvashta sthavishthah sthaviro dhruvah || 6 ||

agrahyah shashvatah krishno lohitakshah pratrdanah |
prabhutastrikakubdham pavitra mangala param || 7 ||

ishanah pranadah prano jyeshtha shreshiah prajapatih |
hiranyagarbho bhugarbho madhavo madhusudanah || 8 ||

ishvaro vikrami dhanvi medhavi vikramah kramh |
anuttamo duradharshah kritjnah kritiratmavan || 9 ||

sureshah sharna sharma vishvaretah prajabhavah |
ahah sanvatsaro vyalah pratyayah sarvadarshanah || 10 ||

ajah sarveshwarah siddhah siddhih sarvadirchyutah |
vrishakpirameyatma sarvayogvinihsrutah || 11 ||

vasurvasumnah satyah samatmasammitah samah |
amoghh pundarikaksho vrishakarma vrishakritih || 12 ||

rudro bahushira babhrurvishvayonih shuchishravah |
amritah shashvat sthanurvararoho mahatpah || 13 ||

sarvagh sarvavidbhanurvishvakseno janardanah |
vedo vedavidvyango vedango vedwit kavih || 14 ||

lokadhyakshah suradhyaksho dharmadhyakshah krutakrith |
chaturatma chaturvyuhashchaturdanshtrashchaturbhujah || 15 ||

bhrajishnurbhojana bhokta sahishnurjagadadijah |
anagho vijayo jeta vishvayonih punarvasuh || 16 ||

upendro vamanh pranshurmoghh shuchirurjitah |
atindrah sangrahah sargo dhrutatma niyamo yamah || 17 ||

vedyo vaidyah sadayogi viraha madhavo madhuh |
atindrio mahamayo mahotsaho mahabalah || 18 ||

mahabuddhirmahaviro mahashaktirmahadyutih |
anirdeshyavpuh shrimanmeyatma mahadridhrik || 19 ||

maheshwaso mahibharta srinivasah satan gatih |
aniruddhah suranando govindo govidan patih || 20 ||

marichirdmano hansah suparno bhujagottamah |
hiranyanabhah sutapah padmanabhah prajapatih || 21 ||

amrityuh sarvadrik singhh sandhata sandhiman sthirah |
ajo durmarshanah shasta vishrutatma surariha || 22 ||

gururgurutamo dham satyah satyaparakramah |
nimishonimishah sragvi vachspatirudardhih || 23 ||

agranirgramnih shreeman nyayo neta samirnah |
sahasramurdha vishwatma sahasrakshah sahasrapat || 24 ||

aavartano nivrittatma samvrutah sampramardanah |
ahah sanvartako vahniranilo dharnidharah || 25 ||

suprasadah prasannatma vishvadhrugvishwabhugvibhuh |
satkarta satkrutah sadhurjahnurnarayano narh || 26 ||

asankhyeyoprameyatma vishishtah shishtakrichuchih |
siddharthah siddhsankalpah siddhidah siddhisadhanh || 27 ||

vrishahi vrishabho vishnurvrishparva vrishodarah |
vardhano vardhamanshch viviktah shrutisagarah || 28 ||

subhujo durdharo vagmi mahendro vasudo vasuh |
naikarupo brihadrupah shipivishtah prakashanah || 29 ||

ojaswejodyutidharh prakashatma pratapanah |
ruddhah spashtaksharo mantrashchandranshurbhaskaradyutih || 30 ||

amrutanshudbhavo bhanuh shashbinduh sureshwarh |
aushadha jagatah setuh satyadharmaparakramah || 31 ||

bhutabhavyabhavannatha pavanah pavanonalah |
kamaha kamakritkantah kamah kampradah prabhuh || 32 ||

yugadikridyugavarto naikamayo mahashanah |
adrushyo vyaktrupashch sahasrajidanantjit || 33 ||

ishtovishishtah shishteshtah shikhandi nahusho vrishah |
krodhha krodhkritkarta vishvabahurmahidharah || 34 ||

achyutah prathitah pranah prando vasavanujah |
apanidhiradhishthanampramattah pratishthitah || 35 ||

skandah skandadharo dhuryo varado vayuvahanh |
vasudevo brihadbhanuradidevah purandarah || 36 ||

ashokastaranstarah shurah shaurirjaneshwarh |
anukulh shatavartah padmi padmanibhekshanh || 37 ||

padmanabhoravindakshah padmagarbhah sharirbhrit |
maharddhiriddho vruddhatma mahaksho garudadhvajah || 38 ||

atulah sharbho bhimh samayagno havirharih |
sarvalakshanlakshanyo lakshmivan smitinjayah || 39 ||

viksharo rohito margo heturdamodarah sahah |
mahidharo mahabhaago vegavanmithashnah || 40 ||

udbhavah kshobhano devah srigarbhah parmeshwarah |
karna karna karta vikarta gahano guhah || 41 ||

vyavasayo vyavasthanah sansthanah sthando dhruvah |
pararddhih paramspashtastushtah pushtah shubhekshanh || 42 ||

ramo viramo virajo margo neyo nayonayah |
virah shaktimtan shreshtho dharmo dharmaviduttamah || 43 ||

vaikunthah purushah pranah pranadah pranavah pruth

Writer(s): Traditional, Challakere Brothers<br>Lyrics powered by www.musixmatch.com

29m 56s  ·  Sanskrit

© 1989 Saregama