Lakshmi Ashtothram Lyrics

M.S. Subbulakshmi - Balaji Pancharatna Mala Vol. 4  by M. S. Subbulakshmi , Radha Vishwanathan

Song   ·  7,869 Plays  ·  6:03  ·  Sanskrit

© 2006 Saregama

Lakshmi Ashtothram Lyrics

Om prakrityai namah .
Om vikrityai namah .
Om vidyaayai namah .
Om sarvabhuutahitapradaayai namah .
Om shraddhaayai namah .
Om vibhuutyai namah .
Om surabhyai namah .
Om paramaatmikaayai namah .
Om vaache namah .
Om padmaalayaayai namah .
Om padmaayai namah .
Om shuchaye namah .
Om svaahaayai namah .
Om svadhaayai namah .
Om sudhaayai namah .
Om dhanyaayai namah .
Om hiranmayyai namah .
Om laxmyai namah .
Om nityapushhtaayai namah .
Om vibhaavaryai namah .
Om adityai namah .
Om ditye namah .
Om diipaayai namah .
Om vasudhaayai namah .
Om vasudhaarinyai namah .
Om kamalaayai namah .
Om kaantaayai namah .
Om kaamaaxyai namah .
Om krodhasambhavaayai namah .
Om anugrahapradaayai namah .
Om buddhaye namah .
Om anaghaayai namah .
Om harivallabhaayai namah .
Om ashokaayai namah .
Om amritaayai namah .
Om diiptaayai namah .
Om lokashokavinaashinyai namah .
Om dharmanilayaayai namah .
Om karunaayai namah .
Om lokamaatre namah .
Om padmapriyaayai namah .
Om padmahastaayai namah .
Om padmaaxyai namah .
Om padmasundaryai namah .
Om padmodbhavaayai namah .
Om padmamukhyai namah .
Om padmanaabhapriyaayai namah .
Om ramaayai namah .
Om padmamaalaadharaayai namah .
Om devyai namah .
Om padminyai namah .
Om padmagandhinyai namah .
Om punyagandhaayai namah .
Om suprasannaayai namah .
Om prasaadaabhimukhyai namah .
Om prabhaayai namah .
Om diipaayai namah .
Om vasudhaayai namah .
Om vasudhaarinyai namah .
Om kamalaayai namah .
Om kaantaayai namah .
Om kaamaaxyai namah .
Om krodhasambhavaayai namah .
Om anugrahapradaayai namah .
Om buddhaye namah .
Om anaghaayai namah .
Om harivallabhaayai namah .
Om ashokaayai namah .
Om amritaayai namah .
Om diiptaayai namah .
Om lokashokavinaashinyai namah .
Om dharmanilayaayai namah .
Om karunaayai namah .
Om lokamaatre namah .
Om padmapriyaayai namah .
Om padmahastaayai namah .
Om padmaaxyai namah .
Om padmasundaryai namah .
Om padmodbhavaayai namah .
Om padmamukhyai namah .
Om padmanaabhapriyaayai namah .
Om ramaayai namah .
Om padmamaalaadharaayai namah .
Om devyai namah .
Om padminyai namah .
Om padmagandhinyai namah .
Om punyagandhaayai namah .
Om suprasannaayai namah .
Om prasaadaabhimukhyai namah .
Om prabhaayai namah .
Om diipaayai namah .
Om vasudhaayai namah .
Om vasudhaarinyai namah .
Om kamalaayai namah .
Om kaantaayai namah .
Om kaamaaxyai namah .
Om krodhasambhavaayai namah .
Om anugrahapradaayai namah .
Om buddhaye namah .
Om anaghaayai namah .
Om harivallabhaayai namah .
Om ashokaayai namah .
Om amritaayai namah .
Om diiptaayai namah .
Om lokashokavinaashinyai namah .
Om dharmanilayaayai namah .
Om karunaayai namah .
Om lokamaatre namah .
Om padmapriyaayai namah .
Om padmahastaayai namah .
Om padmaaxyai namah .
Om padmasundaryai namah .
Om padmodbhavaayai namah .
Om padmamukhyai namah .
Om padmanaabhapriyaayai namah .
Om ramaayai namah .
Om padmamaalaadharaayai namah .
Om devyai namah .
Om padminyai namah .
Om padmagandhinyai namah .
Om punyagandhaayai namah .
Om suprasannaayai namah .
Om prasaadaabhimukhyai namah .
Om prabhaayai namah .

Writer(s): BHAKTRAJ DULA BHAGAT<br>Lyrics powered by www.musixmatch.com

6m 3s  ·  Sanskrit

© 2006 Saregama