Aditya Hrudayam

Aditya Hrudayam Lyrics

Aditya Hirudayam And Adavan Potri  by Vani Jayaram, Rajkumar Bharathi, Shobana Ravi

Song   ·  1,582 Plays  ·  26:06  ·  Tamil

© 1988 Sangeetha

Aditya Hrudayam Lyrics

Aditya Hridayam Namah savitre jagadeka chakshushe jagatprasooti sthiti naasha hetave
Trayee mayaaya trigunaatma dhaarine

virinchi naaraayana shankaraatmane

1.
Tato yuddha parishraantam samare chintayaa sthitam Raavanam chaagrato drishtvaa yuddhaaya samupasthitam
2.
Daivataishcha samaagamya drashtu mabhyaagato ranam Upaagamyaabraveed ramam agastyo bhagavaan rishih
3.
Rama Rama mahaa baaho shrunu guhyam sanaatanam Yena sarvaanareen vatsa samare vijayishyasi
4.
Aaditya Hridayam punyam sarva shatru vinaashanam Jayaavaham japennityam akshayyam paramam shivam
5.
Sarva mangala maangalyam sarva paapa pranaashanam Chintaa shoka prashamanam ayur vardhanamuttamam
6.
Rashmi mantam samudyantam devaasura namaskritam Poojayasva vivasvantam bhaaskaram bhuvaneshvaram
7.
Sarva devaatmako hyesha tejasvee rashmi bhaavanah Esha devaasura ganaan lokaan paati gabhastibhih
8.
Esha brahmaa cha vishnuscha shivah skandah prajaapatih Mahendro dhanadah kaalo yamassomo hyappam patih
9.
Pitaro vasavassaadhyaa hyashvinou maruto manuh Vaayur vahnih prajaah praana ritukartaa prabhaakarah
10.
Aadityassavitaa sooryah khagah pooshaa gabhastimaan Suvarna sadrisho bhaanur hiranyaretaa divaakarah
11.
Haridashwah sahasraarchih sapta saptir mareechimaan Timironmathanah shambhuh stvashtaa maartanda amshumaan
12.
Hiranya garbhah shishirah tapano bhaaskaro ravih Agni garbhoditeh putrah shankhah shishira naashanah
13.
Vyoma naathah stamo bhedee rig yajussaama paaragah Ghana vrishti rapaam mitro vindhya veethee plavagamah
14.
Aatapee mandalee mrityuh pingalah sarva taapanah Kavir vishwo mahaa tejaa raktassarva bhavod bhavah
15.
Nakshatra graha taaraanaam adhipo vishva bhaavanah Tejasaamapi tejasvee dvaadashaatman namostute
16.
Namah poorvaaya giraye paschimaayaadraye namah Jyotirganaanaam pataye dinaadhipataye namah
17.
Jayaaya jaya bhadraaya haryashvaaya namo namah Namo namah sahasraamsho aadityaaya namo namah
18.
Nama ugraaya veeraaya saarangaaya namo namah Namah padma prabodhaaya maartaandaaya namo namah
19.
Brahmeshaanaachyuteshaaya sooryaayaaditya varchase Bhaasvate sarva bhakshaaya roudraaya vapushe namah
20.
Tamoghnaaya himaghnaaya shatrughnaaya mitaatmane Kritaghaghnaaya devaaya jyotishaam pataye namah
21.
Tapta chaameekaraabhaaya vahnaye vishwa karmane Namastamobhi nighnaaya ruchaye loka saakshine
22.
Naashayatyesha vai bhootam tadeva srijati prabhuh Paayatyesha tapatyesha varshatyesha gabhastibhih
23.
Esha supteshu jaagarti bhooteshu pari nishthitah
Esha chaivaagni hotrancha phalam chivaagni hotrinaam
24.
Vedaashcha kratavashchaiva kratoonaam phalameva cha Yaani krityaani lokeshu sarva esha ravih prabhuh
25.
Enam aapatsu krichchreshu kaantaareshu bhayeshu cha Keertayan purushah kashchin naavaseedati raaghava
26.
Poojayasvaina mekaagro deva devam jagatpatim Etat trigunitam japtvaa yuddheshu vijayishyasi
27.
Asmin kshane mahaa baaho raavanam tvam vadhishyasi Evamuktvaa tadaagastyo jagaama cha yathaagatam
28.
Etachchrutvaa mahaa tejaa nashta shoko bhavattadaa Dhaarayaamaasa supreeto raghavah prayataatmavaan
29.
Aadityam prekshya japtvaa tu param harshamavaaptavaan
Triraachamya shuchir bhootvaa dhanu raadaaya veeryavaan
30.

Raavanam prekshya hirshtaatmaa yuddhaaya samupaagamat Sarva yatnena mahataa vadhe tasya dhrito bhavat

Athara virava dannirikshya raamam mudita manaah paramam prahrishyamaanah Nishi chara pati samkshayam viditvaa suragana madhyagato vachastvareti

Iti Aarshe Srimad Ramaayane yuddha kaande Aaditya Hridaya Stotram naama saptottara shata tamah sargah samaaptah)

Dhyeyassadaa savitr mandala madhya vartee Naaraayanah sarasijaasana sannivishtah Keyooravaan makara kundalavaan kireetee Haaree hiranmaya vapur dhrita shankha chakrah Mitra ravi soorya bhaanu khaga poosha Hiranyagarbha mareechi aaditya savitrarka bhaaskarebhyo namah.

Writer(s): SEA RECORDS, J PURUSHOTHAMA SAI<br>Lyrics powered by www.musixmatch.com


More from Aditya Hirudayam And Adavan Potri

Loading

You Might Like

Loading


26m 6s  ·  Tamil

© 1988 Sangeetha


FAQs for Aditya Hrudayam