Om Prakash Aditya

Artist   ·  0 Follower

Top Albums

Haysavyang Kavi Samelan Vol. 5

Ashok Chakradhar, Om Prakash Aditya, Ekta Shabnam, Bharat Bhushan, Rajesh Jauhari, Rajkavi Inderjeet Singh Tulsi, Govind Vyas, Manik Varma, Ashok Chakradhar, Om Prakash Aditya, Ekta Shabnam, Bharat Bhushan, Rajesh Jauhari, Rajkavi Inderjeet Singh Tulsi, Govind Vyas, Manik Varma

Haysavyang Kavi Samelan Vol. 1

Surendra Sharma, Ashok Chakradhar, Shail Chartuvedi, Om Prakash Aditya, Nutan Kapoor, Narendra Sharma, Manik Varma, Surendra Sharma, Ashok Chakradhar, Shail Chartuvedi, Om Prakash Aditya, Nutan Kapoor, Narendra Sharma, Manik Varma

Haysavyang Kavi Samelan Vol. 3

Om Prakash Aditya, Ashok Chakradhar, Rajkavi Inderjeet Singh Tulsi, Ekta Shabnam, Shail Chaturvedi, Manik Varma Surendra Sharma, Om Prakash Aditya, Ashok Chakradhar, Rajkavi Inderjeet Singh Tulsi, Ekta Shabnam, Shail Chaturvedi, Manik Varma Surendra Sharma

Rashtriya Kavi Samelan Vol 3

Om Prakash Aditya, Rajkavi Inderjeet Singh Tulsi, Sharad Joshi, Santosh Anand, Sarla Bivani, Jagdish Solanki, Om Prakash Aditya, Rajkavi Inderjeet Singh Tulsi, Sharad Joshi, Santosh Anand, Sarla Bivani, Jagdish Solanki